DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-21
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.133.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-05 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 74 / 845 33 57, tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

Unieważnienie  postępowania 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2014r.

 

  

133-14 Odpowiedzi na pytania 25.08.2014 r.

 

133-14 Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2014 r.

133-14 SIWZ

133-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

Plan sytuacyjny

133-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037