DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 m. Góra ul. Podwale km 22+470-23+031 (długość 0,561km). Drukuj Email
z dnia: 2014-08-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 m. Góra ul. Podwale km 22+470-23+031 (długość 0,561km).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.142.2014
Termin składania ofert 2014-08-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

142_14_ogloszenie o zamowieniu

142_14_siwz

142_14_specyfikacje

142_14_edytowalny formularz oferty

142-14-modyfikacja siwz

142-14 odpowiedzi na pytania od 1 do 6

142-14 ogloszenie o zmianie ogloszenia

zbiorcze zestawienie ofert

142_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037