DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w km 62+000-62+950 (950m) Zawonia – Ludgierzowice. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-07
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w km 62+000-62+950 (950m) Zawonia – Ludgierzowice.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.137.2014
Termin składania ofert 2014-08-25 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

137_14_ogloszenie o zamowieniu

137_14_siwz

137_14_specyfikacje

137_14_edytowalny formularz oferty

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

137-14 ogloszenie o wyborze

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :