DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 354 w km 1+736 w m. Turoszów w ramach zadania: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Sieniawka-Bogatynia/Zatonie” CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 354 w km 1+736 w m. Turoszów w ramach zadania: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Sieniawka-Bogatynia/Zatonie”
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.108.2014
Termin składania ofert 2014-08-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

  108-14 ogloszenie o zamowieniu

108-14 siwz w edyt

108-14 siwz

czasowa organizacja ruchu

dokumentacja stwiorb

uzgodnienia

zacznik nr 9 tablica informacyjna

  ogloszenie o zmianie ogloszenia 29 07 2014

zmiana SIWZ  29 07 2014

   108-2014-pyt-1-46-i-odp-www

 

108-2014-20140807-d-01-profil-podluzny-niweleta-drogi

108-2014-badania-nosnosci

 

108-2014-ocena-stanu-technicznego

108-2014-przegld-5letni-2009

 

108-2014-schemat-lozyskowania

108-2014-sst-dylatacje-moduowe

108-2014-sst-nawierzchnia-z-asfaltu-twardolanego

108-2014-sst-odp-na-pyt-26

108-2014-sst-odwodnienie

108-2014-zgloszenie

108-2014-20140808-kosztorys-ofertowy-po-zmianie

 

108-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037