DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300 – 25+000 na odcinku Mostowice – Spalona. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-28
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300 – 25+000 na odcinku Mostowice – Spalona.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.118.2014
Termin składania ofert 2014-08-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka. Katarzyna Pietuch
Załączniki

 

118-14 ogloszenie o zamowieniu

siwz

118_2014 siwz

stwiorb

  118-2014-pyt-1-10-i-odp-www

  118-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

  118-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  118-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037