DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 385 w m. Ziębice ul. Przemysłowa w km 52+440-53+396 (956 mb). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-24
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 385 w m. Ziębice ul. Przemysłowa w km 52+440-53+396 (956 mb). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.120.2014
Termin składania ofert 2014-08-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

120_2014 siwz

120_2014 ogloszenie o zamowieniu

120_2014 siwz wersja edytowalna

120_2014_specyfikacje techniczne

120_2014 odpowiedzi na pytania 1-3

120_2014 podbudowa z betonu asfaltowego d-040701a z dnia 05_08_2014

39-2014 zmiana siwz z dnia 06_08_2014

120_2014 zalacznik nr 6 wykaz robot budowlanych z dnia 06_08_2014

  120_14_otwarcie ofert

120-14 ogloszenie o wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037