DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku długości 930 mb w km 43+070 ÷ 44+000. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-22
Nazwa zadania Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku długości 930 mb w km 43+070 ÷ 44+000. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2014
Termin składania ofert 2014-08-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  119_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-07-23

119_2014 siwz 2014-07-23

119_2014 sst

119_2014 zalaczniki do siwz 2014-07-23

 

119-2014-pyt-nr-1-i-odp-www

 

119_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-08-11

 

2720_119_2014 ogloszenie wyniku 2014-08-22

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :