DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, 328 w Jakubowie Lubińskim CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-14
Nazwa zadania Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, 328 w Jakubowie Lubińskim CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Iz.2720.106.2014
Termin składania ofert 2014-07-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 167, 71/ 39 17 166; fax. 71/39 17 110
Załączniki

 

106-14 siwz

iz_2720_106_2014 siwz w_edyt

ogloszenie o zamowieniu

specyfikacje techniczne

 

106-2014-uniewaznienie-postepowania

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037