DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.” Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-11
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.”
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.115.2014
Termin składania ofert 2014-07-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

115-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

115-2014-siwz

115-2014-pb

115-2014-zalaczniki-1-5

 

115-2014-dokumentacja-geol-inz [280MB]

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 21 07 2014

zacznik nr 8 wykaz osb obowizujcy 21 07 2014

zmiana siwz 21 07 2014

zacznik nr 2 zestawienie cenowe obowizujacy 21 07 2014

zacznik nr 9 wzr umowy obowiazujacy 21 07 2014

 

2720-115-2014-siwz

uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037