DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 97+550 w m. Pławna Dolna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-10
Nazwa zadania Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297w km 97+550 w m. Pławna Dolna
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.109.2014
Termin składania ofert 2014-07-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka. Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 167, 71/39 17 166; fax 71/ 39 17 110
Załączniki

  109-14 ogloszenie o zamowieniu

109-14 siwz

109-2014-siwz-edytowalna

mapka sytuacyjna

przedmiar robt - pomocniczy

specyfikacje techniczne

  program funkcjonalno uytkowy

zmiana  siwz 17 07 2014

  pytania i odpowiedzi 18 07 2014

  pytania i odpowiedzi 21 07 2014

przedmiar robt pomocniczy 2

pytania i odpowiedzi 23 07 2014

ogloszenie o zmianie ogloszenia 23 07 2014

 

 

2720_109_2014 ogloszenie wyniku 2014-08-21

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037