DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 45+821 w m. Kazanów CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-10
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 45+821 w m. Kazanów CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.110.2014
Termin składania ofert 2014-07-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 167, 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

110-14 ogloszenie o zamowieniu

110-14 siwz

110-14-siwz wersja edytowalna

dokumentacja projektowa stwiorb

2720_110_2014 ogloszenie wyniku 2014-08-20

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037