DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego str. prawa km 99+940 ÷ 100+700, 100+840 ÷ 101+250. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-25
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego str. prawa km 99+940 ÷ 100+700, 100+840 ÷ 101+250. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.89.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19), tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

  89-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.08.2014 r.

89-14 Informacja z otwarcia ofert  10.07.2014 r.

  89-14 Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2014 r.

89-14 SIWZ 25.06.2014 r.

89-14 Załączniki Nr 1-9 do SIWZ

89-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037