DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

„Remont drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Strzegom w rejonie skrzyżowań ul. Legnickiej, alei Wojska Polskiego, Bankowej wraz z utwardzeniem poboczy na odcinkach Wieśnica-Strzegom”. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-24
Nazwa zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Strzegom w rejonie skrzyżowań ul. Legnickiej, alei Wojska Polskiego, Bankowej wraz z utwardzeniem poboczy na odcinkach Wieśnica-Strzegom”.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2014
Termin składania ofert 2014-07-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

94-14 ogloszenie o wyborze oferty

94-14 ogloszenie o zamowieniu

94-14 siwz

stwiorb

 

94-14 siwz

94-14 odpowiedzi na pytania

94-14 ogloszenie o zmianie ogloszenia

  zbiorcze zestawienie ofert

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :