DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań pn.: 1) „Przebudowa ul. Słupieckiej od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie – DW 381”. 2) „Remont ul. Słupieckiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Kwiatkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Rudzie – DW 381”. CPV 71320000-7, 45233120-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-21
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań pn.: 1) „Przebudowa ul. Słupieckiej od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie – DW 381”. 2) „Remont ul. Słupieckiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Kwiatkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Rudzie – DW 381”. CPV 71320000-7, 45233120-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.81.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-14 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 13, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

81-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  06.08.2014 r.

  81-14 informacja z otwarcia ofert

  81-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  09.07.2014 r.

81-14 Odpowiedzi na pytania  09.07.2014 r.

81-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.07.2014 r.

  81-14 Odpowiedzi na pytania 04.07.2014 r.

81-14 Załącznik Nr 2 - zmiana 04.07.2014 r.

Decyzja - uzgodnienie lokalizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Decyzja - uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej

Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych

  81-14 Ogłoszenie o zamówieniu 20.06.2014 r.

81-14 SIWZ  20.06.2014 r.

  81-14 Załączniki Nr 1-9 do SIWZ

81-14 Załącznik Nr 10 do SIWZ - Tablica

  81-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ edytowalne

Nowa Ruda - Słupiec skrzyżowanie z ul. Waryńskiego

Budowa odcinka kd w ciągu ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie (cz. 1)

Budowa odcinka kd w ciagu ul. Słupieckie w Nowej Rudzie (cz. 2)

Nowa Ruda - Słupiec przejazd kolejowy

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :