DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej Nr 328 w m. Świerzawa, ul. Złotoryjska km 90+303 ÷ 90+691; długość 0,388 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-18
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej Nr 328 w m. Świerzawa, ul. Złotoryjska km 90+303 ÷ 90+691; długość 0,388 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2014
Termin składania ofert 2014-07-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

95-14 ogloszenie o zamowieniu

95-14 siwz

ost

95-14 uniewaznienie

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :