DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej polegającej na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika, przejścia dla pieszych wraz z wysepką w m. Jaczów i Smardzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-06-16
Nazwa zadania Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej polegającej na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika, przejścia dla pieszych wraz z wysepką w m. Jaczów i Smardzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.93.2014
Termin składania ofert 2014-07-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  93_2014 ogloszenie o zamowieniu z dn_2014-06-17

93_2014 siwz 2014-06-17

93_2014 jaczow projekt 2014-06-17

93_2014 smardzow projekt 2014-06-17

93_2014 zal_1-7 edyt_ 2014-06-17

 

93_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia z dn_2014-06-30

93_2014 pyt_1 i odp 2014-06-30

93_2014 zal_2 kosztorys ofertowy edyt_ 2014-06-30

 

2720_93_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-07-03

 

2720_93_2014 ogl_wyniku 2014-07-09

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037