DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont dróg wojewódzkich nr 297 Łąka - Bolesławiec km 68+215 - 69+340 długość 1,125 km; nr 363 Bolesławiec - Łaziska km 2+278 - 2+835 długość 0,557 km. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-06-09
Nazwa zadania Remont dróg wojewódzkich nr 297 Łąka - Bolesławiec km 68+215 - 69+340 długość 1,125 km; nr 363 Bolesławiec - Łaziska km 2+278 - 2+835 długość 0,557 km. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2014
Termin składania ofert 2014-06-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166 / 71-39-17-110
Załączniki

  2720_87_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-06-10

87_2014 siwz 2014-06-10

87_2014 ost 2014-06-10

87_2014 zal_1-7_edytowalne 2014-06-10

 

2720_87_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-06-11

2720_87_2013 zmiana siwz art_38-4 z dn_2014-06-11

87_2014 zal_1-7_edytowalne 2014-06-11

 

2720_87_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-06-25

 

2720_87_2014 ogl_wyniku 2014-06-30

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037