DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa, regulacja i czyszczenie wpustów burzowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania. CPV 45232410-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-05-16
Nazwa zadania Naprawa, regulacja i czyszczenie wpustów burzowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania. CPV 45232410-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.78.2014.AK
Termin składania ofert 2014-06-02 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel: 75/755 10 18 wew. 20 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax: 75/755 10 18 wew.15
Załączniki

78-14 wynik

78-14 informacja z otwarcia ofert

 

78-14 ogłoszenie

  78-14 SIWZ

78-14- załączniki do SIWZ 1-8

  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt 

78-14- załączniki edytowalne 1-7

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037