DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie na ich podstawie remontów peronów na przystankach kolejowych: Wrocław Pawłowice, Pasikurowice i Siedlec Trzebnicki przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica. CPV 45213321-9; 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-09
Nazwa zadania Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie na ich podstawie remontów peronów na przystankach kolejowych: Wrocław Pawłowice, Pasikurowice i Siedlec Trzebnicki przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.74.2014
Termin składania ofert 2014-06-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

  74_14_siwz

ogloszenie o zamowieniu

p r z e d m i a r  r o bo t pomocniczy

program funkcjonalno uzytkowy

siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 16 05 2014

pytania i odpowiedzi 16 05 2014

obowiazujacy zalacznik nr 8 wzor umowy 16 05 2014

obowiazujacy zalacznik nr 6a wykaz usug 16 05 2014

p r z e d m i a r  r o bo t 16 05 2014

  pytania i odpowiedzi 19 05 2014

   pytania i odpowiedzi 21 05 2014

   obowiazujacy zalacznik nr 8 wzor umowy 26 05 2014

ogloszenie o zmianie ogloszenia 26 05 2014

pytania i odpowiedzi 26 05 2014

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 30 05 2014

pytania i odpowiedzi 30 05 2014

p r z e d m i a r  r o bo t   pomocniczy 30 05 2014

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

2720_74_2014 ogl_wyniku 2014-07-01

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :