DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 385 na terenie powiatu strzelińskiego. CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-07
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 385 na terenie powiatu strzelińskiego.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.67.2014.AK
Termin składania ofert 2014-06-02 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks : 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.06.2014r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.05.2014r.)

Pytania i odpowiedzi (7-14 oraz 4)

 

Kosztorys ofertowy - Zał. nr 2/ZMIANA

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.05.2014 r.)

Pytania i odpowiedzi ( 5 i 6)

Pytania i odpowiedzi  ( 1 - 3 )

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Projekt stałej organizacji ruchu

  Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-8 do SIWZ

Załączniki edytowalne 1-7 do SIWZ

STWiORB

Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :