DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 51+016 w m. Kościelna Wieś CPV 4520000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-07
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 51+016 w m. Kościelna Wieś CPV 4520000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.79.2014
Termin składania ofert 2014-05-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietruch
Tel./Fax 71 39 17 1676, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

79-14-siwz

ksw dok geotechniczna

ksw kosztorys ofertowy przedmiar robt

ksw operat terenowo prawny

ksw organizacja ruchu

ksw projekt wykonawczy remontu

ksw sst

ogloszenie o zamowieniu

siwz

 

zmiana siwz 15 05 2014

obowiazujacy wzor umowy 15 05 2014

 

obowiazujacy wzor umowy 19 05 2014

zmiana siwz 19 05 2014

  zbiorcze zestawienie ofert z dnia 26 05 2014r

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037