DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w km 52+592 m. Brożec. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-06
Nazwa zadania Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w km 52+592 m. Brożec. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.76.2014
Termin składania ofert 2014-05-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

76-2014 ogloszenie o zamowieniu

76-2014 siwz

st

76-14-siwz

 

76-14 odpowiedz na pytanie wszyscy

76-14 ogloszenie o wyborze

 

 

76-14-wlasciwa siwz 20-05-2014r

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037