DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dokończenie robót na zadaniu pn: Budowa obejścia m. Osetno w ramach zadania „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry”. CPV 45233000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-05
Nazwa zadania Dokończenie robót na zadaniu pn: Budowa obejścia m. Osetno w ramach zadania „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry”. CPV 45233000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.64.2014
Termin składania ofert 2014-06-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166 / fax 71-39-17-110
Załączniki

  2720_64_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-05-06

iz_2720_64_2014 siwz 2014-05-06

iz_2720_64_2014 zal_1 i 3-7 i a-b w_edyt 2014-05-06

iz_2720_64_2014 zal_2 kosztorys_ofert_xls-pdf 2014-05-06

iz_2720_64_2014 projektstwiorb

 

2720_64_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-05-19

2720_64_2014 pytania 1-20_22-30_32-33 i odp_2014-05-19

osetno decyzja zrid

zacznik nr 1 do pytania nr 11

zacznik nr 2 dot_zastos_kruszyw i lepiszczy

zacznik nr 3 pomiary kontrolne

 

2720_64_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-05-21

2720_64_2014 pyt_21 i pyt_31 i odp 2014-05-21

 

2720_64_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-05-27

2720_64_2014 zmiana siwz 2014-05-27

2720_64_2014 rozdz_ii_opis przedmiotu zamowienia 2014-05-27

2720_64_2014 przekroj kostrukcyjny_dojazd_do gruntow rolnych 201-05-27

2720_64_2014 kosztorys ofertowy_dojazd_do gruntow rolnych 2014-05-27

2720_64_2014 kosztorys ofertowy_dojazd_do gr_rol w_edyt 2014-05-27

 

 

2720_64_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-06-04

 

2720_64_2014 ogl_wyniku 2014-06-09

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037