DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Kamieniec Wrocławski. CPV 45233120-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-06
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Kamieniec Wrocławski. CPV 45233120-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.77.2014
Termin składania ofert 2014-05-21 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

77-2014-zbiorcze zestawienie ofert

77-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

77-2014-siwz

77-2014-ogloszenie o zamowieniu

77-2014-siwz wersja edytowalna

77-2014-specyfikacje techniczne

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037