DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 361 Orłowice – Czerniawa Zdrój km 11+430 – 12+400, długość 0,970 km. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-05-06
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 361 Orłowice – Czerniawa Zdrój
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Iz.2720.73.2014
Termin składania ofert 2014-05-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

73-14 siwz

73-2014-siwz-edytowalna

ogloszenie o zamowieniu

stwiorb

ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037