DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej Nr 328 w m. Świerzawa ul. Złotoryjska km 90+303 ÷ 90+691; długość 0,388 km CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej Nr 328 w m. Świerzawa ul. Złotoryjska km 90+303 - 90+691; długość 0,388 km; CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.69.2014.AK
Termin składania ofert 2014-05-14 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne ( 1 - 7 ) do SIWZ

STWiORB

Wzór tablicy informacyjnej

 

INFORMACJA  DODATKOWA

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :