DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego w ciągach dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 45233221-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-08
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego w ciągach dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.58.2014
Termin składania ofert 2014-04-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  2720_58_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-04-09

2720_58_2014 siwz 2014-04-09

  2720_58_2014 zal_1-7 w_edyt 2014-04-09

2720_58_2014 przedmiar robt

ost d-m-00_00_00 wymagania ogolne

ost d-07_01_01 oznakowanie poziome

iz_2720_58_2014 pyt_1 i odp 2014-04-16

 

2720_58_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-04-24

 

2720_58_2014 ogl_wyniku zad_1 dn_2014-05-08

2720_58_2014 ogl_wyniku zad_2 dn_2014-05-08

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :