DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego.CPV 45233221-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-07
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego.CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.61.2014.AK
Termin składania ofert 2014-04-23 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 wew. 20 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 wew. 15
Załączniki

 

61-14 wynik

  61-14 informacja z otwarcia ofert

  

61-14 zmiana siwz

61-14 ogłoszenie

 

 

  61-14 SIWZ

61-14-załączniki 1 -8

  STWiORB

61-14-załączniki 1 -7 edytowalneGrafika

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037