DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego w km 95+830 – 101+250. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-01
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego w km 95+830 – 101+250.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.25.2014
Termin składania ofert 2014-04-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

25_14_ogloszenie o zamowieniu

25_14_siwz

25_14_edytowalny formularz oferty

25_14_specyfikacje

 

25_14_otwarcie ofert

25_14_uniewanienie postpowania

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :