DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego Drukuj Email
z dnia: 2014-03-20
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego. CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.45.2014.AK
Termin składania ofert 2014-04-04 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki  1 - 8  do SIWZ 

Załączniki edytowalne do SIWZ  ( 1 - 7 )

Specyfikacja Techniczna

Zestawienie Szczegółowej Lokalizacji Oznakowania Poziomego

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037