DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonych barier drogowych żelbetowych i energochłonnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich Służby Utrzymaniowo-Remontowej Legnica. CPV 45233280-5, Drukuj Email
z dnia: 2014-03-19
Nazwa zadania Remont uszkodzonych barier drogowych żelbetowych i energochłonnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich Służby Utrzymaniowo-Remontowej Legnica. CPV 45233280-5,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.19.2014
Termin składania ofert 2014-04-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

19-14 ogloszenie o zamowieniu

19-14 siwz

remont barier specyfikacje techniczne

19-14 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037