DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna. CPV 45.20.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-11
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.33.2014
Termin składania ofert 2014-03-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Załączniki

  33-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

  33-2014-siwz

33-2014-siwz-edytowalna

  33-2014-stwiorb-i-kosztorys-ofertowy

  33-2014-pyt-i-odp-1-www

  33-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :