DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 93+935 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-02-24
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 93+935 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.14.2014
Termin składania ofert 2014-03-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

14-2014-ogloszenie o zamowieniu 25-02-2014

14-2014-siwz 25-02-2014

14-2014-zalaczniki 1-7 25-02-2014

14-2014-st 25-02-2014

  14-2014-zbiorcze zestawienie ofert

14-2014-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037