DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w km 2+244 w miejscowości Piechowice.CPV 4520000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-18
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w km 2+244 w miejscowości Piechowice.CPV 4520000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.6.2014
Termin składania ofert 2014-03-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

6-14 siwz

6-14-siwz

dokumentacja

ogloszenie o zamowieniu

szczegolowe specyfikacje techniczne

pytania i odpowiedzi 24 02 2014

 

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 04 03 2014

pytania i odpowiedzi 04 03 2014

uzgodnienie gaz 04 03 2014

uzgodnienie wodocigowe 04 03 2014

 

pytania i dpowiedzi 10 03 2014

obowiązujacy kosztorys ofertowy zalacznik nr 2 10 03 2014

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 12 03 2014

obowiazujacy kosztorys ofertowy zalacznik nr 2 12 03 2014

pytania i odpowiedzi 12 03 2014

 

zestawienie zlozonych ofert 17 03 2014

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037