DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 106 +888 w miejscowości Wojciechów. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-17
Nazwa zadania Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 106 +888 w miejscowości Wojciechów. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.7.2014
Termin składania ofert 2014-03-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  iz_2720_7_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-02-18

  IZ_2720_7_2014 SIWZ 2014-02-18

iz_2720_7_2014 zalaczniki 1-7 w_edyt 2014-02-18

IZ_2720_7_2014 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

IZ_2720_7_2014 projekt remontu mostu

  2720_7_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-03-05

 

2720_7_2014 ogl_wyniku 2014-03-20

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :