DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Realizacja robót związanych z decyzją - pozwolenie wodnoprawne CPV 45233410-2 Drukuj Email
z dnia: 2014-01-30
Nazwa zadania Realizacja robót związanych z decyzją - pozwolenie wodnoprawne CPV 45233410-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.2.2014
Termin składania ofert 2014-02-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

decyzja-pozwolenie wodnoprawne

obowizujaca tresc zaacznika nr 7 umowa 7 02 2014

ogloszenie o zmianie ogloszenia 7 02 2014

pytania i odpowiedzi 07 02 2014

  stwiorb

2-14-siwz real robt - pozw wodnoprawne

  ogloszenie o zamowieniu

siwz

 

ogloszenie o wyborze oferty

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037