DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.72.2016
Termin składania ofert 2016-07-15 9:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Orłowiec w km 12+200 – 18+500 o długości 6,300 km. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-20
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Orłowiec w km 12+200 – 18+500 o długości 6,300 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.74.2016
Termin składania ofert 2016-07-05 10:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu DW 396 w km 32+965 w m. Oława – zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych oraz węzłów dolnych kratownicy mostu. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-17
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 396 w km 32+965 w m. Oława – zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych oraz węzłów dolnych kratownicy mostu.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.73.2016
Termin składania ofert 2016-07-04 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Wadochowice - Henryków w km 49+830 - 51+050 długość 1,220 km. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-06-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Wadochowice - Henryków w km 49+830 - 51+050 długość 1,220 km. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2016
Termin składania ofert 2016-06-29 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Głuszyca w km od 14+900 do 16+200. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-13
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Głuszyca w km od 14+900 do 16+200. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.71.2016
Termin składania ofert 2016-07-06 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Wojska Polskiego w km 75+008 - 76+122, długość 1,114 km. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-06-10
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Wojska Polskiego w km 75+008 - 76+122, długość 1,114 km. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.60.2016
Termin składania ofert 2016-06-30 09:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz – Srebrna Góra w km 18+900 – 21+075 (długość 2,175 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz – Srebrna Góra w km 18+900 – 21+075 (długość 2,175 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2016
Termin składania ofert 2016-06-27 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 – 19+670 (długość 6,800 km). Drukuj Email
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 – 19+670 (długość 6,800 km). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.65.2016
Termin składania ofert 2016-06-23 09:00 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-07
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2016
Termin składania ofert 2016-06-22 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.55.2016
Termin składania ofert 2016-06-14 10:00 Po Terminie


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-25
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2016
Termin składania ofert 2016-06-24 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2016
Termin składania ofert 2016-06-13 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2016
Termin składania ofert 2016-06-08 09:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 10:00 Po Terminie


Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 12:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia111213NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :