DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z wykonaniem poszerzenia oraz przebudową zatok autobusowych w m. Nowosiedlice w km 75+000 – 75+950. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-03-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z wykonaniem poszerzenia oraz przebudową zatok autobusowych w m. Nowosiedlice w km 75+000 – 75+950. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2016
Termin składania ofert 2016-03-25 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ul. Aleja Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bankową do wiaduktu kolejowego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego). Drukuj Email
z dnia: 2016-02-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ul. Aleja Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bankową do wiaduktu kolejowego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2720.18.2016
Termin składania ofert 2016-03-29 10:00 Po Terminie


Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2, CPV 45112000-5 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-23
Nazwa zadania Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2, CPV 45112000-5
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 9:00 Po Terminie


Remont ulicy 1-go Maja i ul. Wrocławskiej w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w km 14+770 – 15+705. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-21
Nazwa zadania Remont ulicy 1-go Maja i ul. Wrocławskiej w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w km 14+770 – 15+705. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.20.2016
Termin składania ofert 2016-03-17 10:00 Po Terminie


Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Polanica Zdrój. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Polanica Zdrój. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 448 w km 44+478 - 45+238 (760 mb) m. Nowy Dwór. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 448 w km 44+478 - 45+238 (760 mb) m. Nowy Dwór. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2016
Termin składania ofert 2016-03-09 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w km 35+587 w miejscowości Kudowa Zdrój. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-17
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w km 35+587 w miejscowości Kudowa Zdrój. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2016
Termin składania ofert 2016-03-03 10:00 Po Terminie


Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Drukuj Email
z dnia: 2015-04-02
Nazwa zadania Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2015
Termin składania ofert 2015-06-09 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia11NastępnaOstatnie »

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037