DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 – 19+670 (długość 6,800 km). Drukuj Email
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 439 Niezgoda - Milicz na odcinku w km 12+870 – 19+670 (długość 6,800 km). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.65.2016
Termin składania ofert 2016-06-23 09:00 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-07
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2016
Termin składania ofert 2016-06-22 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.55.2016
Termin składania ofert 2016-06-14 10:00 Po Terminie


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-25
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2016
Termin składania ofert 2016-06-24 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2016
Termin składania ofert 2016-06-13 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2016
Termin składania ofert 2016-06-08 09:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 10:00 Po Terminie


Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 12:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 11:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-11
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-28 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina - Zdrój w km 8+540 ÷ 9+340 (800 mb). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-06
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina - Zdrój w km 8+540 ÷ 9+340 (800 mb). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie


Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-06
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2016
Termin składania ofert 2016-04-28 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 na odcinku Chwaliszów-Stare Bogaczowice w km od 8+720 do km 9+690. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-03-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 na odcinku Chwaliszów-Stare Bogaczowice w km od 8+720 do km 9+690 ; CPV 45233242-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-08 10:30 Po Terminie


Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki Drukuj Email
z dnia: 2016-03-14
Nazwa zadania Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki. CPV 45000000-7, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.28.2016
Termin składania ofert 2016-04-07 10:00 Po Terminie


Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-03-11
Nazwa zadania Odnowa starorzecza cieku Otocznica w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych, związanych z oddziaływaniem projektu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. CPV 45112711-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.35.2016
Termin składania ofert 2016-03-29 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037