DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Cieszyce Drukuj Email
z dnia: 2017-10-09
Nazwa zadania Wykonanie 1 tablicy informacyjno-promocyjnej wraz z zestawem do montażu dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Cieszyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2017-10-20 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Marian Szaran
Tel./Fax 71 39 17 163
Załączniki

Informacja o wyborze

Sprostowanie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Propozycja cenowa

Propozycja cenowa - wersja edytowalna

Wzór umowy

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :