DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych Drukuj Email
z dnia: 2015-12-16
Nazwa zadania Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.330.2015
Termin składania ofert 2015-12-21 Po Terminie
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39-17-239
Załączniki

 

zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

informacja o dokonanym wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :