DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-06
Nazwa zadania Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.309.2015
Termin składania ofert 2015-12-11 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Robert Troczyński
Tel./Fax 71 39 17 171, 71 39 17 110
Załączniki

 

309-15 n zaproszenie do zlozenia propozycji

przedmiary

specyfikacje

  zbiorcze zestawienie ofert

309-15 n wybor oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :