DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa przepustu drogowego w obrębie m. Świdnica Polska w ciągu DW 346 w km 13.886. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-03
Nazwa zadania Przebudowa przepustu drogowego w obrębie m. Świdnica Polska w ciągu DW 346 w km 13.886. CPV 45000000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.306.2015
Termin składania ofert 2015-12-09 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

306_2015 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2015-12-04

306_2015 zał_2-3 edyt_2015-12-04

 

306_2015 zbiorcze zest_propozycji cenowych

 

306_2015 info_o_wyborze 2016-01-07

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :