DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług ochrony mienia w Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach w podziale na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-03
Nazwa zadania Świadczenie usług ochrony mienia w Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach w podziale na zadania.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.248.2015.AK
Termin składania ofert 2015-12-14 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Justyna Strzelczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 71/ 391-7-195
Załączniki

 

Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

ZESTAWIENIE PROPOZYCJI CENOWYCH - aktualne

 

Zbiorcze Zestawienie Propozycji Cenowych

 

Pytania i odpowiedzi (pytanie 1 - 7) - zmiana terminu składania propozycji

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :