DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie miasta Oleśnica. CPV 90630000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-30
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie miasta Oleśnica. CPV 90630000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.307.2015
Termin składania ofert 2015-12-03 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  307_2015 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2015-12-01

307_2015 Specyfikacje techniczne ZUD 2015-12-01

  307_2015 zał_2-3_edyt 2015-12-01

 

307_2015 unieważnienie postępowania 2015-12-08

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :