DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Diagnostyka infrastruktury kolejowej na liniach: Nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa do km 29.844 do km 43.138, Nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Diagnostyka infrastruktury kolejowej na liniach: Nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa do km 29.844 do km 43.138, Nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.253.2015
Termin składania ofert 2015-11-18 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 71 39 17 110
Załączniki

 

1_253_15_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_253_15_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

  1_253_15_informacja o dokonanym wyborze propozycji cenowej

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :