DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

„Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DW nr 328 w km 45+540 w m. Rokitki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. CPV 45200000-9, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DW nr 328 w km 45+540 w m. Rokitki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. CPV 45200000-9, 71300000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.250.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-20 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Piotr Tyniec
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 182, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

 

1-250-15 INformacja o wyborze najkorzystniejszej Propozycji cenowej (10.12.2015 r.)

1-250-15 Zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

  1-250-15 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

1-250-15 Zaproszenie - załączniki Nr 1-4 (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :