DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 3 szt. kserokopiarek na potrzeby DSDiK. CPV 30121100-4 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Zakup 3 szt. kserokopiarek na potrzeby DSDiK. CPV 30121100-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.286.2015
Termin składania ofert 2015-11-20 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

286_2015 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2015-11-12

286_2015 zał_2-3 edyt 2015-11-12

286_2015 info_o_wyborze 2015-11-24

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :