DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych dla zadania: Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nr projektu RPDS.03.02.00-02-001/15. CPV 79342200-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-02
Nazwa zadania Wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych dla zadania: Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nr projektu RPDS.03.02.00-02-001/15. CPV 79342200-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.252.2015
Termin składania ofert 2015-11-05 11:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Tomasz Maciejewski
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

1925_001

252-15 n zapytanie ofertowe

252_2015 zapytanie ofertowe

252-15 n wybor oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :