DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie tablicy interaktywnej z wyposażeniem dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego wraz z jej dostawą, montażem i instalacją w siedzibie DSDiK. CPV 32322000-6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Nr projektu RPDS.03.01.00-02-001/15. Drukuj Email
z dnia: 2015-10-21
Nazwa zadania Wykonanie tablicy interaktywnej z wyposażeniem dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego wraz z jej dostawą, montażem i instalacją w siedzibie DSDiK. CPV 32322000-6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Nr projektu RPDS.03.01.00-02-001/15.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.236.2015
Termin składania ofert 2015-10-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Jacek Przybył
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

236-15 n zapytanie ofertowe

 

236 -15 n ogloszenie o wyborze

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :