DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie elektronicznej tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” wraz z jej dostawą, montażem i instalacją w siedzibie DSDiK. CPV 30231300-0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Nr projektu RPDS.03.01.00-02-002/15 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-13
Nazwa zadania Wykonanie elektronicznej tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” wraz z jej dostawą, montażem i instalacją w siedzibie DSDiK. CPV 30231300-0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działanie nr 3.1 Infrastruktura drogowa. Nr projektu RPDS.03.01.00-02-002/15
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.229.2015
Termin składania ofert 2015-10-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Jacek Przybył
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-239
Załączniki

 

229_2015 zapytanie ofertowe 13_10_2015

229_2015 zapytanie ofertowe 13_10_2015

229_2015 uniewaznienie postepowania - informacja o wyborze najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakosciowo oferty 23_10_2015

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :